Ange e-post för det konto som du önskar återställa lösenord för.

Ett mail med instruktioner för återställning av lösenord har skickats till {{data.email}}

{{errorMessage}}

Logga in

Du är nu registrerad

Logga in för att spara produkter och material i dina listor.

Lösenordet är för svagt

{{errorMessage}}

Test dev branch and cchoganas.iqq.se

Miljöpolicy

  1. De keramiska golv- och väggplattorna som CC Höganäs marknadsför kännetecknas av naturliga råvaror, energisnål produktion, minimal miljöpåverkan vid användning och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.
  2. Vår verksamhet och alla våra produkter skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som yttre miljön under råvaruutvinning, produktion, användning och återvinning.
  3. Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.
  4. I all verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till medarbetarnas och allmänhetens berättigande anspråk på säkerhet och god miljö.
  5. Varje medarbetare skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
  6. Vi skall på ett aktivt och öppet sätt i vår information redovisa miljöfakta om våra produkter och dess funktion.