Ange e-post för det konto som du önskar återställa lösenord för.

Ett mail med instruktioner för återställning av lösenord har skickats till {{data.email}}

{{errorMessage}}

Logga in

Du är nu registrerad

Logga in för att spara produkter och material i dina listor.

Lösenordet är för svagt

{{errorMessage}}

Kvalitetsmärkning

Vår keramik samt fix, fog och spackel är registrerade i diverse miljöbedömningssystem som BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Våra produkter är CE-märkta. Vi arbetar enligt LEED miljöcertifieringssystem för ett hållbart byggande. Samtliga fix, fog och spackel är CE märkta.

CE märkning
CE-märket får sättas på produkter som uppfyller kraven enligt ett eller flera EU-direktiv. Med märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller grundläggande säkerhets- och hälsokrav.

CE-märkning är en produktmärkning av den Europeiska gemenskapen. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (”i överensstämmelse med EG-direktiven”). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav.
Fr.o.m 1 juli 2013 krävs CE-märkning och prestandadeklarationer för byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR).

Prestandadeklaration
Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.

Prestandadeklaration är tillverkarens intygande/deklaration av att produkten uppfyller angivna prestanda/egenskaper, enligt aktuell produktstandard.
Prestandadeklarationen är ett dokument som krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013. Den innehåller alltid samma 10 punkter. Prestandan/egenskaper som deklareras, styrs helt av den aktuella produktstandarden (EN …)
Prestandadeklarationen kallas internationellt DoP (=Declaration of Performance).

BASTA
Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
I BASTA: s produktdatabas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA: s databas innehåller BETA-registret, med produkter som uppfyller systemets grundkrav och BASTA-registret, med produkter som uppfyller systemets högre krav. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll.
BASTA är ensamt på marknaden om att erbjuda dig fritt tillgänglig information om trygga materialval. I databasen finner du bygg-och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Det webbaserade verktyget BASTA Projekthanteraren ger dig möjlighet att arbeta kvalitetssäkert med dokumentation av materialval i bygg- och anläggningsprojekt. BASTA visar dig vägen till giftfritt byggande!

Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Det är Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

Sunda Hus
Idag är SundaHus Miljödata marknadens största system för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer

EMICODE
Hur får man reda på om material kommer att avge flyktiga ämnen och eventuellt dålig lukt? Många i föreskrivande led saknade dokumentation och efterfrågan gjorde att branscherna för lim, primer, spackel i Tyskland började gemensamt arbeta för att ta fram en mätmetod. Man grundade testinstitutet GEV som skulle utarbeta en standard som i dag heter EMICODE®.
En golvinstallation/produkt som är markerad med minst EMICODE EC1® av GEV kommer inte att bidra med emissioner eller oönskade dofter. Systemet EMICODE® har strikta betygskriterier och är ledande som standard i Centraleuropa.

Svanen
Nyproducerade småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad.
Förutom låg påverkan på miljön och klimatet ska byggnaden också erbjuda en god inomhusmiljö. Det säkerställs genom krav på ingående material, ventilation, byggprocess, material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador.
För att påverkan på den yttre miljön ska bli så låg som möjligt ställer Svanens krav också på val av material, energianvändning, omhändertagande av byggavfall samt drift- och underhållsplan.
Svanen ägs och drivs av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB som är den del av Nordisk Miljömärkning.

Folksam byggmiljöguide
Folksam har satt ihop en guide med olika byggmaterial och här ser du enkelt vad Folksam rekommenderar. Grönt, gult eller rött betyg där grönt är det bästa valet för miljön.
I Byggmiljöguiden får du kunskap om hur du väljer material som gör minst skada på våra gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten. Folksams byggmiljöguide används i hög grad av branschens experter, men riktar sig även till alla som själva bygger om hemma.
Folksam och oberoende experter tittar noga på flera kriterier. Hur framställs produkten? Är den ofarlig för hälsan när man använder den? Svaren hittar du i Byggmiljöguiden.
Byggmiljöguiden redovisar även var produkterna är tillverkade. Bland annat av det skälet att närproducerade varor inte behöver lika långa transporter.