Beskrivning: 
Tätskiktsfolie av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Tätskiktsfolien är vattentät med ett ånggenomgångsmotstånd > 2 500 000 s/m för användning i Bostik
Tätskiktssystem Universal.

• Tryckt monteringsanvisning på folien
• Folien har en ljus färg, ger en ljusare arbetsmiljö
• Membran Universal som används för att montera folien torkar snabbt, spar tid
• Smidig och säker skarvförsegling med lim i patron
• Kraftig folie minskar riskerna för skador vid montering av plattor

Användningsområde:
Tätskiktsfolie är avsedd som vattentätt membran på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i våtrum i bostäder och jämförbara lokaler i offentliga byggnader.  Produkten kan användas vid nybyggnation och renovering. Tätskiktsfolien har god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga.