Beskrivning:
Moisture Barrier Universal är en vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

• Räcker med en strykning
• Torkar snabbt
• Lättarbetad konsistens
• Högt ånggenomgångsmotstånd större än 1. 000.000 s/m.

Användningsområde:
Används som fuktspärr av olika typer av underlag i våtutrymmen innan applicering av Bostik Membran Universal.

Underlag:
Betong, puts, spackel