Legend

Belastning

 

Vägg, lätt slitage

latt_slitage Plattorna kan användas på vägg i t ex kök, badrum, duschar, toaletter etc.

Vägg, hårt slitage

hard_slitage Kan användas på vägg där det finns extra höga krav på rengörbarhet och hållfasthet.

Golv, lätt slitage

 golv_latt_slitage Plattorna för golv med mycket lätt slitage, företrädesvis ”barfotagolv” typ toalett, badrum och bastu.

Golv, gångtrafik

holv_gang  För golv i lokaler med intensiv gångtrafik, t ex kök, hall och vardagsrum men även i offentliga utrymmen.

Golv, hårt slitage

golv_hard_slitage Golv utsatta för mekanisk påverkan av t ex vagnar med hårda hjul och handtruckar.

Golv, industrislitage

golv_industri Golv utsatta för hård mekanisk påverkan av t ex tyngre vagnar, truckar och lastbilar.

Egenskaper

 

Golvvärme

heat Plattor lämpliga för golvvärme.

Frostbeständiga

frost Kan användas på bl a fasader, altaner, uterum, yttertrappor och entréer.

Känslig för sura rengöringsmedel

ph Plattan är belagd med metallglänsande glasyr och därför känslig för sura rengöringsmedel.

Bassäng

swim Plattor lämpade för bassänger, duschar och tvagningsrum.

Halkdämpande yta

dampening Plattor, som är avsedda för golv, där det föreligger risk för halka. Inom halkdämpande plattor finns olika ytstrukturer, med olika grad av friktion.

Halkdämpande ytor förekommer såväl på barfotagolv som på golv man normalt beträder med skor.

Green Line Collection
green Plattorna är CE märkt och LEED samt ISO 14001 certifierade, och kan användas med gott samvete.

Kemikalieresistenta

chemical Gäller för i stort sett alla syror, alkalier och lösningsmedel.