Mäta upp

När du skall köpa kakelplattor är det viktigt att du kommer hem med rätt mängder av både plattor, fästmassor och fogbruk. Här visar vi dig hur du mäter upp dina ytor och räknar fram åtgångarna.

Rumsuppfattning

rumsuppfattningGenom att använda dig av olika färger på golv och vägg påverkar du hur rummets volym uppfattas. Likaså om du delar in väggarna i olika fält eller lägger in lister.

Fogfärger

Ägna gärna en stunds funderande åt valet av fogfärg också, det påverkar ytans utseende i högsta grad. Se själv! Vilken effekt vill du ha?

fogfarger

Fargenes påvirkning

paverkanÄven om inredningsfrågor alltid är kopplade till känslor och är väldigt subjektiva, så finns dock vissa grundregler beträffande färger. Bedöm själv om du håller med!