Färgsätta

Uppfattningen om ett rum påverkas mycket av hur du använder färger på golv och väggar.

Rumsuppfattning

rumsuppfattningGenom att använda dig av olika färger på golv och vägg påverkar du hur rummets volym uppfattas. Likaså om du delar in väggarna i olika fält eller lägger in lister.

Fogfärger

fogfargerÄgna gärna en stunds funderande åt valet av fogfärg också, det påverkar ytans utseende i högsta grad. Se själv! Vilken effekt vill du ha?

Färgers påverkan

paverkanÄven om inredningsfrågor alltid är kopplade till känslor och är väldigt subjektiva, så finns dock vissa grundregler beträffande färger. Bedöm själv om du håller med!