Gör-det-självare

Kakel och klinker, gör det själv

Genom CC Höganäs har du många verktyg att tillgå för att hjälpa dig i såväl val av plattor som hur dessa ska sättas eller läggas.

Fäst och fog
Det är viktigt att välja rätt fäst och fog. Vi har både kunskapen och produkterna för att du ska få ett lyckat resultat.

Mäta upp och färgsättning
Uppfattningen om ett rum påverkas mycket av hur du använder färg på golv och väggar. Här får du också tips på hur du mäter upp ditt utrymme.

Montering
Här finns dina guider till att montera.

Rengöring
Hos oss hittar du medel för såväl rengöring som efterbehandling av dina keramiska plattor.

bild_gor-det-sjalv