CE märkning

CE-märket får sättas på produkter som uppfyller kraven enligt ett eller flera EU-direktiv. Med märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller grundläggande säkerhets- och hälsokrav.
CE-märkning är en produktmärkning av den Europeiska gemenskapen. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (”i överensstämmelse med EG-direktiven”). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav.
Fr.o.m 1 juli 2013 krävs CE-märkning och prestandadeklarationer för byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR).


CE