BASTA

Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
I BASTA: s produktdatabas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA: s databas innehåller BETA-registret, med produkter som uppfyller systemets grundkrav och BASTA-registret, med produkter som uppfyller systemets högre krav. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll.
BASTA är ensamt på marknaden om att erbjuda dig fritt tillgänglig information om trygga materialval. I databasen finner du bygg-och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Det webbaserade verktyget BASTA Projekthanteraren ger dig möjlighet att arbeta kvalitetssäkert med dokumentation av materialval i bygg- och anläggningsprojekt. BASTA visar dig vägen till giftfritt byggande!


Basta